Điện thoại

+0584-021-988

Email

buithinguyettho@gmail.com

Giờ mở cửa

T2 - CN: online

Dịch vụ này được cung cấp bởi Team Thiên Thai miễn phí và được sử dụng như hiện tại.

Trang này được sử dụng để thông báo cho khách truy cập về các chính sách của chúng tôi với việc thu thập, sử dụng và bảo mật thông tin cá nhân nếu bất kỳ ai quyết định sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Nếu bạn chọn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, nghĩa là bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến chính sách này. Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập được sử dụng để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ bên thứ ba khác. 

Thu thập và sử dụng thông tin

Để có trải nghiệm tốt hơn, khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân nhất định. Thông tin mà chúng tôi yêu cầu sẽ được chúng tôi lưu giữ và sử dụng như được mô tả trong chính sách bảo mật này.

Ứng dụng không sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba có thể thu thập thông tin được sử dụng để nhận dạng bạn.

Thông tin chúng tôi thu thập

Dưới đây là giải thích về các loại thông tin chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi:

• Thông tin cá nhân: Chúng tôi thu thập thông tin bạn chọn để chia sẻ với chúng tôi khi thiết lập tài khoản mới. Loại thông tin này bao gồm tên, số điện thoại và ngày sinh của bạn.

• Thông tin thiết bị: Chúng tôi thu thập thông tin dành riêng cho thiết bị, chẳng hạn như kiểu phần cứng và phiên bản Lotus Novia bạn đang sử dụng trên điện thoại của mình để hỗ trợ bạn tốt hơn.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin

Chúng tôi đam mê tạo ra trải nghiệm hấp dẫn và tiện ích cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng tất cả thông tin chúng tôi có để hỗ trợ Dịch vụ. Đây là cách thực hiện:

• Phát triển, vận hành, cải tiến, cung cấp, duy trì và bảo vệ các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

• Liên lạc với bạn về Dịch vụ của chúng tôi và cho bạn biết về các chính sách và điều khoản của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin của bạn để trả lời bạn khi bạn liên hệ với chúng tôi.

• Tăng cường sự an toàn và bảo mật cho các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

• Xác minh danh tính của bạn và ngăn chặn gian lận hoặc hoạt động trái phép hoặc bất hợp pháp khác.

Thực thi Điều khoản dịch vụ và các chính sách sử dụng khác của chúng tôi.

Cách chúng tôi chia sẻ thông tin

Chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn một cách an toàn bằng cách truyền qua https. Thông tin chúng tôi thu thập không được chia sẻ cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng của bạn trong việc cung cấp cho chúng tôi Thông tin cá nhân của bạn, do đó chúng tôi đang cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận để bảo vệ thông tin đó.

Những thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật của mình theo thời gian. Vì vậy, bạn nên xem lại trang này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách Bảo mật mới trên trang này. Những thay đổi này có hiệu lực ngay sau khi chúng được đăng trên trang này.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Chính sách Bảo mật của chúng tôi, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi.

Email: buithinguyettho@gmail.com