Điện thoại

+0584-021-988

Email

buithinguyettho@gmail.com

Giờ mở cửa

T2 - CN: online

Để đảm bảo an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy theo tiêu chuẩn của chung cư. Căn hộ yêu cầu quý khách phải thực hiện các phần sau.

  • Không hút thuốc
  • Không gây mất trật tự hành lang
  • Không tạo ra tiếng ồn lớn khi sinh hoạt
  • Không sử dụng chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất.
  •  Sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy; chứa chấp, hỗ trợ việc sử dụng trái phép chất ma túy. (Luật phòng chống Ma Tuý)
  • Không sử dụng chất cháy nổ